Nemzetközi piarista kongresszus lesz Budapesten

Pedro Aguado atya, a Piarista Rend generálisa bejelentette, hogy 2025 márciusában Budapesten rendezik a Piarista Nevelés Nemzetközi Kongresszusát. A legutóbbi ilyen, több száz piarista pedagógust megszólító konferenciát 2017-ben rendezték Santiago de Chilében.

A budapesti konferencia témája A pótolhatatlan szolgálat és a 360°-os nevelés. A „pótolhatatlan szolgálat” magának Kalazanci Szent Józsefnek a kifejezése, és magára a piarista nevelésre utal, amely a Rendalapító híres emlékirata szerint a gyermekek tanításával meghatározza egész későbbi életüknek jó vagy rossz irányát. Generális Atya értelmezése szerint a kalazanciusi iskola egy átfogó szükségletre úgy ad átfogó választ, hogy krisztusi módon elköteleződik a szegények mellett, és a nevelés által evangelizál is. Ez így együttesen olyan szolgálat, amelyet ezzel a kalazanciusi odaadással másutt nem kínálnak fel a gyerekeknek és fiataloknak, így pótolhatatlan. Szintén kalazanciusi gondolat, és ma különösen is aktuális kihívás, hogy a gyerekek neveléséhez nem egyszerűen tanórákra van szükség, hanem mindazoknak az informális és nonformális nevelési helyzeteknek a megteremtésére, amelyek a puszta tanításon túl még erőteljesebben fejleszthetik a személyiségüket, s amelyeknek útját a Piarista Rend „teljes időt átfogó iskola” koncepciója jelöli ki. Ezt jelenti a 360°-os nevelés. Ebben a magyar tartomány iskolái hagyományosan igen sokoldalúak és odaadóak, amikor túrákon, szakkörökön, színielőadásokon és megannyi más, a tanórákon túlmutató tevékenységben erősítik diákjaik emberségét. A konferenciára 40 ország mintegy 300 nevelőjét várják.