Öregdiák-üzenet Kecskemétről

kepkivagas

A piarista diákszövetség kecskeméti tagozatának jubileumi üzenete.

„Tagozatunk Jelenits tanár úr bátorító szavaira jött létre 1991-ben. A kecskeméti Piarista Gimnázium évenkénti öregdiáktalálkozói 1981 novemberében dr. Lukács László igazgató úr kezdeményezésére indultak, melyet piarista vacsorának neveztünk el. Ezeknek az alkalmaknak a népszerűsége az új igazgató, Ruppert József idejében fokozódott. Az öregdiákokat kezdetben a gimnázium hívta össze, majd a kilencvenes évek közepétől a diákszövetség kecskeméti tagozata vállalta a szervezést és a lebonyolítást.

A piarista vacsora szentmisével kezdődik, melyet általában Bábel Balázs kalocsai érsek – egykori diáktársunk – celebrál, utána megkoszorúzzuk az iskolaalapító Koháry István gróf szobrát majd előadás következik. Az előadások (érsek úr, tartományfőnök úr, igazgató úr) az egyház helyzetéről, a piarista iskoláról, templomunk felújításáról, a rend helyzetéről szólnak, de meghívott előadóink is voltak (Salamon LászIó alkotmánybíró, Pálinkás József MTA-elnök). A tagozat a megörökölt piarista vacsorával a nagy rendezvények tagozata lett. 

Az öregdiákok kezdeményezésére rendeztük meg a kerti ünnepélyt, melyen az öregdiákok a jelenlegi diákoknak és szüleiknek rendeznek délutáni-esti összejövetelt. Nagy rendezvényünk a piarista farsangi bál és a piarista szilveszter. A szilveszteri bált négy alkalommal szerveztük meg. Ezeken a rendezvényeken 350-500 vendég szokott volt összejönni – főként öregdiákok, barátaik, rokonaik, ismerőseik. 

A piarista iskola tanárait pedagógusnapon vacsorával tiszteljük meg. Ugyancsak a tanárokkal közösen ünnepeljük az iskolaév végét (piarista piknik) egy városon kívüli Klebelsberg-iskolában, mely a rendszerváltás óta a piarista rend tulajdona. Tagozatunk szorosan együttműködik a piarista iskolával. Nagy rendezvényeinken gyűjtést szoktunk szervezni az iskola fenntartására, a templom felújítására. Az iskola működésének támogatására jött létre 1998-ban a Koháry István Alapítvány, melynek tisztségviselői többnyire kecskeméti öregdiákok. A tagozat nagyon jó kapcsolatokat ápol a város más keresztény szervezeteivel: a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével és a Máltai Szeretetszolgálattal. A piarista farsangi bált tizenöt éve közösen szervezzük velük, így új nevet is kapott a rendezvény: keresztény polgári bál. IskoIai évzáró összejövetelünkre is meghívást kapnak a KÉSZ és a Szeretetszolgálat képviselői. Mindkét szervezetben szép számmal vannak piarista öregdiákok, gyakran járunk közös programokra, veszünk részt kirándulásokon is. Jelentős esemény a városi szintű Úrnapi körmenet, amit más egyházközségekkel, keresztény civil szervezetekkel közösen bonyolítunk, és az egyik tábori oltár helyszíne a Gimnázium bejárata.

A jövőt úgy képzeljük, hogy a saját rendezvényeinket megtartva továbbra is együttműködünk a város más keresztény szervezeteivel. Mivel pedig iskolánk koedukált lett, igyekszünk bevonni a munkába az itt végzett lányokat is.

A csatolt ismertető tagozatunk történetét, tevékenységét mutatja be, néhány képpel színesítve a manapság kicsit szürkére kényszerült jelent.”

az MPDSZ kecskeméti tagozatától