Pápai elismerést adtak át Lobmayer Imre piarista atyának

Ferenc pápa kitüntetését, Benemerenti-érdemérmet adott át Lobmayer Imre piarista szerzetesnek – Zsódi Viktor tartományfőnök – a szerzetesnövendékek körültekintő és lelkiismeretes képzésében végzett több évtizedes szolgálatáért.

Imre atya segítségével szerzetes generációk nevelkedtek fel a Piarista Rend Magyar Tartományában. Nagy elkötelezettséggel és hűséggel tanította imádkozni a szerzetesek mellett a váci Piarista Gimnázium diákjait is. A középiskolások számára lelkigyakorlatos rendszert hozott létre, amelyet világi munkatársak képzésével és bevonásával valósított meg. Lelkivezetőként nemcsak piarista szerzeteseknek, hanem más rendek tagjainak, egyházmegyés papoknak és világi tanároknak is segít az Istenhez közelebb jutni. Az idei évtől rendünk sátoraljaújhelyi küldetésében vesz részt.

Lobmayer Imre atya így vallott életéről és hivatásáról: „1976-80-ig tanultam a budapesti Piarista Gimnáziumban, ahol nagyon jól éreztem magam. Különösen az tetszett, hogy sok, iskolán kívüli programot is szerveztek piarista szerzetes-tanáraim. Elsősorban túrákat gyalog, kerékpárral, kenuval – nyáron és hétvégeken egyaránt. Két évig Havas József tanár úr volt az osztályfőnököm, két évig Jelenits István tanár úr. Tőlük kaptam legtöbbet a négy év alatt, hit és tudományok terén egyaránt. Már általános iskolában is gondoltam arra, hogy pap legyek. A gimnázium végén már a piarista hivatás vonzását éreztem. Azt láttam benne, hogy szerzetesként különlegesen bensőséges kapcsolatban élhetek Istennel, tanárként és papként pedig nevelhetem az ifjúságot hitre, tudományra, gyakorlati keresztény életre.”

2015-ben ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját, ezüstmisés szentképén rendalapítónk, Kalazanci Szent Józseftől származó idéz áll: „Rómában megtaláltam Krisztus szolgálatának számomra legjobb módját a szegény gyerekek szolgálatában, és ezt el nem hagynám semmiért a világon.”

A Benemerenti-érdemérmet először VII. Piusz (1800-1823) pápa adományozta. A sárga-fehér szalagra felfüggesztett görögkereszt-alakú kitüntetés Krisztust ábrázolja.

 
Piarista Rend Magyar Tartománya

Galéria