Sátoraljaújhely | Piarista Tanoda

Cím: Sátoraljaújhely, Deák utca 19.
E-mail cím: tanoda@satoraljaujhely.piarista.hu
Honlap: https://ujhely.piarista.hu/
Lelkiségi vezető: Szabó László SchP
Szakmai vezető: Fábrikné Király Klára

2014 augusztusában a piarista misszió egyik fő céljaként fogalmazta meg, hogy a rendalapító Kalazanci Szent József szándékát beteljesítve a legszegényebbeknek is elvigyék Jézus hírét, s felkarolva őket, közösen keressék a teljes élet felé vezető utat.

2016 októberében megnyitotta kapuit az Új Hely Piarista Tanoda, ahol hátrányos helyzetű, főként cigány származású általános iskolás gyerekek (negyediktől nyolcadik osztályig) tanulnak délutánonként,hétfőtől péntekig..

A rend az előkészítő munkálatokat egy éve kezdte meg, 2015 decemberében pedig beadta az EFOP-3.3.1-15 jelű tanoda pályázatot, amelynek kedvező eredménye 2016 szeptemberében született meg. A munkát ebben a tanévben egy önkormányzattól használatba kapott épületben végzik még, jövőre azonban saját házban szeretnének otthont adni a Tanodának. A piarista tanoda célja, hogy csökkentse a tanulók szociális hátrányokból fakadó nehézségeit, segítse iskolai előmenetelüket, növelje sikerességüket, segítő környezetben gazdag módszertani tárházával pozitív tanulási élményben részesítse a gyerekeket. A munka három tízfős csoportban történik órarendi beosztással, délutánonként négy órában. A tanoda tantestületét a város általános iskoláiban tanító kollégák adják, akik délelőtt is találkoznak a gyerekekkel, így megoldott iskolai előmenetelük közvetlen kísérése is.