Szeged | Spanyol Piarista Vértanúk Temploma

Cím: 6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14.
Postacím: 6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14.
Telefon: (62)-549-090
Fax: (62)-549-090
Templomigazgató: Keserű György SchP

A piarista iskola melletti templom 2000/2001-ben épült föl, Golda János és Madzin Attila terve szerint. Gyulay Endre szeged-csanádi püspök szentelte föl 2001. június 17-én a spanyol polgárháborúban kivégzett és 1995-ben boldoggá avatott 13 piarista vértanú tiszteletére.

A templom kívül és belül is letisztult, minimalista formavilágával szorosan kapcsolódik, szerves építészeti egységet alkot a mellette álló gimnáziummal és a mögötte álló rendházzal. Súlypontját torony helyett az utcai homlokzat felé kissé előrenyúló harangfal jelenti. A félnyeregtetős megoldás miatt leghangsúlyosabb homlokzata az oldalsó (déli), amely a gimnáziumra tekint. A bejárat is innét nyílik. E homlokzaton át hatalmas, kettős üvegfal deríti tört fénnyel az aszimmetrikus templomteret, amely minden oldalról fényt kap. A nyugati végfalon körablak, északon kertre néző üvegajtók, a keleti oltárfalon pedig síkban megdöntött felülvilágító engedi be a fényt. A tervezők olyan teret akartak létrehozni, amely tisztaságot, rendet és átláthatóságot sugall.

Északi falát Csobán András művésztanár 2001 és 2004 között készült három nagyméretű olajfestménye díszíti. Az első a spanyol piarista vértanúkat ábrázolja, a második Kalazanci Szent Józsefet szegedi piarista diákok között, a harmadik pedig azt, amikor 1738-ban Tarnóczi Jeromos piarista pestises beteget gyógyított Szegeden, Casani Boldog Péter közbenjárására.