Szegénység-lelkigyakorlat: átkelés a Tiberis hídján

img_20210824_174018

A szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tantestülete augusztus végén tanévkezdő lelkigyakorlatot tartott a szegénység témakörében.

A lelkigyakorlatot a Piarista Rend Magyar Tartományának erre a célra létrejött munkacsoportja állította össze azzal a céllal, hogy a piarista küldetésben dolgozó szerzetes és világi munkatársak Kalazanci Szent Józsefnek a szegény gyerekek felé vezető belső útját végigjárják a rendalapítóval: személyes és közösségi gazdagságukkal megérkezve a Tiberis hídjához, azon az ő vezetésével keljenek át a szegény gyermekek világába és találkozzanak velük. A lelkigyakorlat célja, hogy ez a közösségben megélt belső találkozás érzékennyé tegye a résztvevőket a szegények szavára, és arra az alapító karizmájához hűen reális lépésekkel válaszoljanak úgy személyes, mint közösségi szinten.

A lelkigyakorlat illeszkedik ahhoz a hét cselekvési irányhoz, amelyet a provinciai kongregáció a generális atya biztatására határozott meg az előttünk álló időszakra. Ezen irányok egyike, hogy Kalazanci Szent József karizmájának megfelelően megújítjuk a szegénységgel való kapcsolatunkat. Ennek része, hogy minden küldetésterületünkön felülvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy miként tudunk határozott és világos választ adni a szegény gyermekektől jövő hívásra, és ily módon részt venni a társadalom átalakításában.

 

Piarista Rend Magyar Tartománya