Szerzetes leszek – Morvai Gábor

A jelöltségemet címszavakban a találkozás, formálódás és az újratervezés szavaival jellemezném.

Találkozás a piarista valósággal, találkozás Kalazanciussal, találkozás az önismeretben saját magammal, képességeimmel. Egy év, amely során elöljárók kísérése mellett találkozhattam a hazai piarista élettel, annak céljaival, szereplőivel, örömeivel és kihívásaival. Kiléphettem a pesti öregdiákként bennem élő elitiskolára szűkített piaristaképből, melynek helyét átvehette egy árnyaltabb – az itt és mostban Kalazancius szándékát kereső piaristakép. Számtalan csodálatos embert ismerhettem meg ez alatt az egy év alatt, rendtársakat – tanárokat – munkatársakat – csoportvezetőket, akik akár a fővárosban, akár a „végeken”, de fáradhatatlanul küzdenek ugyanazért az álomért.

Feladni a régit, nyitottá válni valami újra ijesztő volt kezdetben. Az elvárások leomlása viszont teret adott valami újnak, hogy egy év elteltével egy elképzelt világ és életforma helyett immár egy megismert közösségre, egy megismert világra – egy megismert küldetésre mondhassak igent, egy lépéssel közelebbről vizsgálva meg a novíciátus keretei között, hogy mire is hív engem az Isten.

Morvai Gábor

Noviciátus

A noviciátus a piarista képzés második szakasza, amely általában egy évig tart. A novíciusok beavatást nyernek a szerzetesi életbe egy szerzetesi közösség tagjaként. Különleges, intenzív és követelményeket támasztó szakasz, amely segít egy új, szerzetesi életstílust elkezdeni.

A noviciátus a beöltözés szertartásával veszi kezdetét, és az egyszerű fogadalom letételével zárul.

 Hogyan lehetsz piarista?