Szerzetes leszek – Zelles András

Zelles András vagyok, tavaly jogászként végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, jelenleg pedig történelem-hittan szakos tanárnak készülök. A plébániámon végzett ministránsvezetői szolgálat során ismertem fel a vágyat a piarista hivatás iránt, amely által fokozatosan hagytam el a számomra komfortos szerepeket, és tudtam továbblépni a közösség, különösképp a gyerekek szolgálatának mezején, olyan irányba, amelyet pár évvel korábban nem gondoltam volna.

Az elmúlt év során lehetőségem volt két hetet a Kalazantínum rendházban tölteni, ahol jobban megismerhettem a szerzetesi életvitelt, a közösségi és imádságos élet erejét. Ezt a lehetőséget ezúton is ajánlom minden szerzetesség iránt érdeklődő fiatalnak!

A pesti gimnáziumban jog szakkört tartottam tizedik évfolyamos diákoknak, amely szintén sok bátorító tapasztalást hozott a tekintetben, hogy meglévő tudásomat és képességeimet lehet, és érdemes is tanítás útján kamatoztatnom. A piarista rendbe való jelentkezésem tehát természetesen nem előzmény nélküli, egy folyamatba illeszkedik, de mégis nagy döntés, és egy új életszakasz kezdete. Egyúttal annak a megvallása is magam és a külvilág számára, hogy az Istennek van terve velünk, és érdemes a szolgálat útján, fokról fokra követni a hívását, ahogy Kalazancius is tette, amikor észrevette a szegény gyerekek szükségeit.

Jelöltként – noha az ismerőseim számára már lehet, hogy kész szerzetesnek fogok tűnni – csupán az lesz a feladatom, hogy nyitott lélekkel megismerjem a rend küldetését, és megpróbáljak fokozatosan kapcsolódni hozzá.

Adja Isten, hogy az Ővele való bensőséges kapcsolat révén meghalljuk az „apró” küldetésekre szóló hívásait, és ki is tudjunk tartani bennük!

Zelles András

Jelöltség

A jelöltség a piarista képzés első szakasza, amely legalább egy évig tart. A jelöltek egy szerzetesközösséghez csatlakozva  megismerkednek a piarista karizmával, szolgálattal és a rendalapító személyével.
 
A jelöltség alatt felsőfokú tanulmányokat folytatnak a jelöltek, bekapcsolódnak a helyi iskolai és pasztorális tevékenységekbe és megismerik a magyar rendtartományt.