Szerzetesi köznevelési fórumot szervezett a Szerzetesi Iroda

November 30-án tartották meg a szerzetesi köznevelési intézményt fenntartók őszi találkozóját. A nap kezdetén Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, a köznevelési fórum vezetője köszöntötte a résztvevőket, majd röviden bemutatta az együttműködés eddigi történetét.
 

Elsőként Katona Miklós, a Piarista Kilátó Központ igazgatója mutatta be a Trastevere projektet, amely alapja a Ferenc pápa által elindított globális nevelési egyezmény gondolatvilága és Laudato si’ enciklika.

A nap második előadója Guba András rektorhelyettes (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) volt, aki tájékoztatást adott a pedagógusok számára meghirdetett képzésekről. A fórum résztvevői érdeklődésüknek adtak hangot a következő témakörök képzései kapcsán: krízisintervenció, iskolai pasztorális vezetés, vezetői továbbképzések, stratégiai tervezési kompetenciák.

Bodó Márton, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány oktatási referense az iskolai közösségi szolgálat elmúlt 10 évének tanulságait foglalta össze és mutatott be friss kutatási eredményeket a szerzetesi iskolákban történt adatfelvétel alapján. Kifejtette az önkéntességre nevelés és a szociális nevelés pedagógiai értékeit és módszertanát. Javaslatként került elő műhelyek szervezése, belső pályázati rendszer a diákok élményeinek összegyűjtésére és a koordinátorok képzésének szükségessége.

A délelőtti előadásokat Gáll Zsófia és Füle Gábor értékes beszámolója zárta a Szerzetesi Iroda Zarándoktábor programjáról.

Az ebédet követően Dobszay Márton Benedek OFM szakmai vezető adott betekintést az Emberi Méltóság Stratégia képzéseibe és terveibe. 

Az egyházi fejlesztők csapatából Koncz András adott betekintést egy iskolai lelkigyakorlatos koncepció fejlesztésének terveibe. Ennek során megfogalmazódott az igény arra, hogy az evangelizáció szolgálatában tett egyéni eredmények megosztása nagy erőt adhatna a kisebb fenntartók és iskolák helyi küzdelmeihez is.

A délután második felében Wettstein József piarista atya mutatta be „hittárs-képzés” részleteit, amely egy szabadon választható iskolai képzés a 11. évfolyamos diákok számára, ahol a diákok segítséget kapnak a hit tudatosabban megélésében, megismerik a társadalom átformálására kapott küldetésüket és a továbbtanulásban, hivatásválasztásban kapnak keresztény szempontokat.

A nap végén Zsódi Viktor, a szakmai nap szervezője megköszönte a részvételt a megjelenteknek, akik egyöntetűen kérték a program folytatását. 2024 tavaszán a Ciszterci Iskolai Főhatóság, ősszel pedig a Szalézi Intézmény Fenntartó vállalta a fórum házigazdai szerepét.

Piarista Rend Magyar Tartománya