Piarista ünnepek

Category

Urunk születésének hírüladása - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
Boldog Celestina Donati a Kalazanci Szent József Szegény Leányai Kongregációjának (magyar nyelvterületen: piarista nővérek kongregációja) alapítója.
1618-ban ezen a napon halt meg Rómában Tiszteletreméltó Glicerio Landriani piarista, Kalazancius egyik első munkatársa.
Rómában a Szent Dorottya-templomban indította el az első ingyenes népiskolát Kalazanci Szent József.
Ma van a megszentelt élet napja, amikor azokra figyel különleges módon az egyház, akik magukat sajátos módon Istennek szentelik.
A Kegyes Tanítórend konstitúciója jóváhagyásának (1622) évfordulóján hálaadásra hívunk mindenkit a piarista hivatásért!
Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.
Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta, ezért az év első napján az egész esztendőt az Ő anyai gondoskodásába ajánljuk.
November végén ünnepeljük a piarista patrocíniumot, Kalazanci Szent Józsefnek, a piarista rend alapítója pártfogásának ünnepét.