TESZI – A piarista önkéntes szolgálat előmozdításának lehetőségei

hands-5216585_1920

A TESZI (Tevékeny Szeretet Iskolája) történeti előzményei, jelene és a „hogyan tovább”. Összefoglaló a TESZI-koordinátorok novemberi találkozójáról.

2020-ban ismét újra rendszeresen találkozóra hívtuk intézményeink TESZI (Tevékeny Szeretet Iskolája) koordinátorait. A legutóbbi, november 26.-i találkozónkon a helyi szolgálatok működési sajátosságainak megismerésén túl aktuálisan a pandémiás helyzet okozta elakadások, nehézségek megoldásaira kerestünk lehetőségeket.

Az online találkozón Velkey Balázs a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium szeretetszolgálat és missziós koordinátora, valamint Czeglédi Zsolt iskolákért felelős tartományi asszisztens volt a vendégünk. Velkey Balázs 2006-tól már a TESZI megszületésben is intézményeink támogatására volt: segítségével inspirálódhattunk a ma már 18 éve működő Jezsuita Szeretetszolgálat működéséből. Az azóta országosan is ismert önkéntes szolgálati modell történetéből ismerhettünk meg részleteket, majd beszélgetés kezdődött a járványhelyzet okozta szeretetszolgálati tevékenység kihívásairól, és beszélgettünk a kötelező Iskolai Közösségi Szolgálat bevezetésének hatásairól.

Czeglédi Zsolt személyes kapcsolódásait és a tartományi jövőtervünkben megfogalmazott célokat osztotta meg velünk. Elmesélte induláskori érintettségét: osztályfőnökként és kísérő tanárként, valamint „fogadó intézményként” (templomi egyházközösségben végzet szolgálat) Kecskeméten és Szegeden. Felidézte, hogy az iskolai közösségi szolgálat kötelező megjelenése sajnálatos módon meggyengítette pedagógusaink kísérői attitűdjét, hiszen a motiváció felkeltésére kevéssé volt szükség a kötelező jelleg, valamint a jogszabályi elvárás miatt. Mesélt a „piarista önkéntes tevékenységről” szerzett tapasztalatiról, melyet a „sabbat éve” alatt tapasztalt meg Spanyolországban és Sátoraljaújhelyen. Ennek során született meg benne az a belátás, hogy az egész piarista iskola tulajdonképpen egy nagy szeretetszolgálatként indult el: Kalazancius nagy önkéntes mozgalmat indított útnak azzal, hogy iskolát nyitott. Kalazancius álma, hogy egy jobb világot építsen, gyakorlatilag egy önkéntes projekt volt. Ha piarista emberképünkre, céljainkra ránézünk, akkor mélyen, a piarista küldetés közepében meglátjuk azt, hogy szolidárisak akarunk lenni, hogy viszonzást nem várva akarunk adni másoknak. Az evangélium szíve közepének a Hegyi beszédet láthatjuk: hogy adjunk annak, aki nem tudja viszonozni.

Szeretnénk tartományi szinten az intézményekkel, a piarista jelenlétekkel összefogva a tevékenységi körünkbe úgy beágyazni a TESZI-t, hogy az igazi piarista önkéntességgé tudjon válni. Hogy ne csak egy iskolához, egy évfolyamhoz kötődő szolgálat, hanem az egész helyi piarista egyházi közösségekhez kötődő szeretetszolgálatnak a megvalósulása lehessen. Hiszen akkor tudjuk a gyerekeket önkéntességre motiválni, ha azt láthatják maguk előtt, hogy egy felnőtt referencia közösség áll mögöttük, amely maga is önkénteskedik.

Hogyan tudjuk ezt az önkéntes szolgálatot a saját életünkben megmutatni? – tette fel a kérdést Czeglédi Zsolt. Ebből a szempontból a Kalazancius Mozgalommal való együttműködés nagyon szép példa. Hiszen a mozgalomban a vezetők önkéntes tevékenységet végeznek, akik a csoportjaikkal végzett önkénteskedésen keresztül sokszor indirekt módon is kapcsolódnak a TESZI-hez. Egyúttal fontos az is, hogy mi nem 50 óra önkéntes szolgálatot akarunk kipipálni, hanem valós önkéntes tevékenységet akarunk végezni. Nem csak az idősebb középiskolás diákok, öregdiákok által, hanem a templomaink, lelkipásztori helyeink, testvériségcsoportjaink részvételével egyaránt. „Mint egy puzzle darabjai, amit össze lehet illeszteni. Nagyon fontos, hogy ezt összefüggéseiben lássuk és ne önmagában és elszigetelten.” – tette hozzá.

A találkozó során felmerült, hogy kiemelten fontos, hogy a TESZI-ben megjelenjenek a hivatásgondozás szempontjai. Azaz azok a helyzetek, amikor mi abban támogatjuk diákjainkat, hogy segítő helyzetbe kerüljenek. Hiszen ezekben lehet, hogy elindítjuk őket egy segítő élethivatás felé. Sok ilyen példával találkozhattunk az elmúlt évek során. A TESZI-ben ott van a hivatáskultúránknak a fejlesztési lehetősége, de ott van a teremtésvédelem lehetősége is, amelyen keresztül megjelenhetnek a teremtett világ védelmére tett szolgálatvállalások. Azt is figyelembe kell vegyük, hogy a TESZI keretén belül középpontba kerülhetnek a ténylegesen a szegényekért vállalt feladatok, a társadalmi igazságtalanságok enyhítésére, tompítására tett vállalások.

Nagyon sok lehetőségünk van, de sok tapasztalatunk is, amely alapján tartományi szinten és helyi szinten is – a járványhelyzet megszűnésével –, összekapaszkodó gondolkodással lehet majd a piarista önkéntességet frissíteni, elevenebbé tenni.

A helyi, iskolai TESZI-munkát szeretnénk segíteni egy összehangolt, koordinált cselekvési programmal a szegénység különböző formáival való találkoztatásra. Erre inspiráló piarista példa az önkéntesség megjelenése az iskolákban: felnőttek (öregdiákok, szülők, nagyszülők) „pedagógiai asszisztensként” való megjelenése egy-egy tanórán, ahol az óra oktatási módszerei megkívánják az asszisztenciát, mindezt pedagógiai önkéntesek beengedésével az iskolai keretekbe.

Sok erőt és kitartást kívánunk a munkatársaknak és az önkéntes diákoknak ehhez az ízig-vérig kalazanciusi munkához!

Szabó Gabriella (Piarista Rend Magyar Tartománya)