Tovább erősödtek a Segítő Háló szálai

segito_halo2

A Segítő Háló egy szakmai kapcsolati háló, amely az „1 ház, 7 rend, 1 küldetés” elnevezésű TÁMOP-program keretében jött létre. Az egyházi oktatási-nevelési intézmények segítő munkakörben dolgozó munkatársai, vagy az ilyen feladatokat is ellátó pedagógusai számára kíván erősítést, konzultációs teret biztosítani. A Segítő Háló őszi szakmai napját 2017. szeptember 28-án tartottuk Budapesten a Piarista Központban.

A  egyházi oktatási-nevelési intézmények segítő munkakörben dolgozó munkatársai, vagy az ilyen feladatokat is ellátó pedagógusai számára kíván erősítést, konzultációs teret biztosítani. Megnyitja az egymástól való tanulás lehetőségét, és egyúttal megalapozza, hogy egymásnak – s ezáltal az intézményeknek – konkrét segítséget tudjanak nyújtani. A premontrei rend csatlakozásával tovább bővülve, már 8 rend hálója szövődött piarista szervezésben, idén negyedik alkalommal.

Guba András piarista szerzetes, mint a Segítő Háló megálmodója és Székelyné Kováts Eszter, mint a szervezők vezetője köszöntötték a jelenlévőket, akik három fő témakörben gazdagodhattak a nap során.

A szexuális nevelés és felvilágosítás legfontosabb kérdéseiről Csáky-Pallavicini Zsófia szakpszichológus, családterapeuta és férje, Semsey Gábor pedagógus, mentálhigiénés szakember, a HÍD Alapítvány kuratóriumának elnöke tartottak előadást.

Tapasztalataikat megosztva megtudtuk,hogy:

 • a szülők segítése a legfőbb feladat ebben a folyamatban.
 • fontos, hogy őszinték, bátrak, folyamatban gondolkodók legyünk.
 • reflektálnunk kell saját megélt útjainkra, működésünkre.
 • sosem elég, és sosincs túl korán az evvel kapcsolatos, életkoruknak megfelelően adott információ.
 • használjuk ki az időt, amíg tőlünk kérdeznek!
 • az a gyerek is kíván eligazítást, aki nem meri feltenni kérdéseit…
 • ha elmarad a felvilágosítás, nem megfelelő helyről,rossz tapasztalatok árán elégítik ki a kíváncsiságukat, ami szexuális- és viselkedészavarokhoz vezethet.

Érdekes volt végiggondolni evvel kapcsolatos feladatainkat, felelősségünket szülői, iskolai segítői és intézményi szinten is.

A zene, mozgás, játék a pedagógiai munkában és a konfliktusok kezelésében témakörben a Zsámbéki Premontrei Szakgimnázium tanárai, Járvás Kata pszichológus, mozgásterapeuta és Fejér Gábor mentálhigiénés vezető, mozgásterapeuta tartottak interaktív foglalkozást. Tánccal, zenével, verssel kapcsolódhattunk egymáshoz a gyakorlatok során, megélhettük a dobok testet, lelket megérintő kommunikációs erejét.

Nagyon felszabadító, inspiráló, közösséget erősítő volt minden általuk vezetett feladat. Megerősödtünk abban, hogy segítőként ezt a megelőzési, megoldási dimenziót képviselnünk kell.

Arról, hogy mit jelent a resztoratív pedagógia a gyakorlatban, Nagy Éva és Kalmár Margit resztoratív facilitátorok, a BKSZC Pogány Frigyes Szakgimnázium tanárai osztották meg velünk tudásukat.

Hallhattunk a:

 • helyreállító, jóvátételi szemlélet lényegéről,
 • konfliktusban érintettek érzéseinek megosztásáról, szükségleteinek megjelenítéséről,
 • a kontroll és az érzelmi támogatás fontosságáról,
 • a konfliktusok során alkalmazható „jó kérdésekről",
 • a megelőző szemléletről, partneri kapcsolatról,  csoportba való visszaintegrálásról,
 • egészséges, támogató, jól reagáló közösségek létrehozásáról, szerepéről,
 • a konfliktuskezelő módszer iskolai alkalmazásáról, gyakorlatáról…

A foglalkozás zárásaként egy fiktív resztoratív konferencia részeseivé válhattunk.

A személyes beszélgetések és a visszajelző lapok is azt mutatják, hogy fontos, elvihető tudással gyarapodtak a résztvevők: nyolc rend, negyvenkilenc ember, akik küldetésükben megerősödve, innovatív gondolatokkal feltöltődve térnek vissza segítő feladataikhoz.

TÖRÖK KATALIN