Vác | Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ

Alapítási év: 2018
Cím: 2600 Vác, Géza király tér 10.
Honlap: https://www.kilato.piarista.hu
E-mail cím: kilato@piarista.hu
Igazgató: Katona Miklós
Egyéb információ: sajátos nevelési igényű, fogyatékos fiatalok pályaorientációját segítő, országos szintű koordináló, kutató-fejlesztő, módszertani és szolgáltató központ

Az intézmény 2018 januárjától a Piarista Rend Magyar Tartománya és a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal együttműködve jött létre, belső egyházi jogi személyként, a Nemzetgazdasági Minisztérium által biztosított forrásból. Székhelye az egykori váci ferences kolostor felújított épülete.

Az intézmény célja a sajátos nevelési igényű és/vagy fogyatékos fiatalok pályaorientációjának és elhelyezkedésének támogatása. E tevékenység során kapcsolatot tart fenn a pályaorientáció és munkaerőpiac összes érintett szereplőjével, és személyre szabott szolgáltatásokat nyújt számukra. Módszerei közé tartozik a hosszú távú személyes mentorálás, kísérés, a hálózatban valamint team-munkában gondolkodás és a közösségfejlesztés. Egyben országos szintű módszertani kutató-fejlesztő központ szerepet is betölt.