Május 31. – A Kalazancius Mozgalom napja, Glicerio Landriani emléknapja

Ima Glicerio Landriani közbenjárásáért

Urunk, te egyházadnak
tiszteletreméltó Glicerio Landriani piaristát adtad,
aki példát mutatott az imádságra,
valamint a gyermekek és a fiatalok iránti
evangelizáló szeretetre.
Add meg nekünk, hogy mindig a te dicsőségedet
és embertársaink javát keressük.
Jóságosan dicsőítsd meg a te Szolgádat,
és közbenjárására add meg nekünk azt a kegyelmet,
amit most kérünk.
(itt megfogalmazzuk a kérésünket),
Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
 

Miatyánk

Üdvözlégy, Mária

Dicsőség