Május 8., – Kegyes Iskolák Édesanyja, a Piarista Rend védőszentje

Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atyaistent, aki azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje Fiának anyját, Máriát.

Kérjük könyörögve: Járjon közben értünk a Kegyelemmel teljes!

Te Máriát az irgalom anyjává tetted,
— engedd, hogy a veszélyben forgók érezzék az ő anyai szeretetét!

Te azért küldted a világba Jézust, Mária Fiát, a jó Mestert, hogy az embereket az üdvösségre tanítsa,
— segíts, hogy az igazság munkatársai legyünk, és tanári munkánkban szüntelenül Jézust hirdessük!

Te Máriát megerősítetted a kereszt tövében, és örömmel töltötted el Fiad feltámadásakor,
— emeld fel a gyötrődőket, és erősítsd bennük a reményt!

Te Máriát figyelmessé tetted igéd iránt, és megadtad, hogy hűséges szolgálóleányod legyen,
— az ő közbenjárására tégy minket is Fiad szolgáivá és tanítványaivá!

Te Máriát a mennyország Királynőjévé koronáztad,
— add, hogy a meghaltak, a szentek seregével együtt örökre örvendezzenek országodban!