Március 18. – Boldog Celestina Donati emléknapja

Boldog Celestina Donati a Kalazanci Szent József Szegény Leányai Kongregációjának (magyar nyelvterületen: piarista nővérek kongregációja) alapítója. 

Celestina Donati 1848. október 26-án Marradiban született, később családjával Firenzébe költözött. Kisgyermek kora óta Istennek szerette volna szentelni életét. Celestino Zini piarista atya bölcs lelki vezetésével pár évig a család kötelékében maradva élte ezt az életformát, majd 1889-ben tudta megvalósítani azt a tervet, amelyre Isten hívta: egész életét teljesen a bebörtönzött szülők gyermekei, az árva, elhagyott és szegény kislányok szolgálatára szentelni. Küldetésének érezte elsősorban e gyermekek és fiatalok érzelmi, kulturális, szociális és vallási értékekben való harmonikus és teljes növekedésének elősegítését. E szent és magasztos küldetés értékét és kiválóságát bizonyítja az a különleges szeretet, amellyel Jézus Krisztus tüntette ki a gyermekeket: Engedjétek, hogy a gyermekek hozzám jöjjenek. Ha nem váltok ti is olyanná, mint a gyermekek, nem léphettek be a mennyek országába. Az, aki gondjaiba vesz egyet e gyermekek közül, rólam gondoskodik (Mt 18,5; 19,14; Mk 10,14; Lk 18,16).

A piarista rend alapítójának nevelési elveit például véve 1889. június 24-én Firenzében megalapította a Kalazanci Szent József Szegény Leányai Kongregációt, melynek tagjait magyar nyelvterületen piarista nővéreknek hívjuk. Lelkiségének alapjai az őszinte és anyai szeretet a kicsinyek iránt, teljes ráhagyatkozás az isteni gondviselésre, az Oltáriszentség imádása és a Jézus szenvedéséről való misztikus elmélkedés. Mint ahogyan nevük is mutatja, a piarista nővérek szent feladata és kötelessége, hogy az engedelmesség jegyében ingyen tanítsák a szegény családból származó gyermekeket.

Celestina Donati tanítónői oklevéllel rendelkezett. 1890 januárjában ingyenes népiskolát hozott létre a nővértársaival együtt fiatal lányok számára, melyet továbbbi számos iskola megnyitása követett az első mintájára. Nem sok idő elteltével megszületett az első bentlakásos iskola is, majd létrejöttek az első óvodák, művészeti és szakmai iskolák, ahol a fiatal lányokat varrni, hímezni tanították, hogy meg tudjanak élni. 1899-ben nyitotta meg kapuit az első gyermekotthon a bebörtönzöttek lányai számára. Ez már olyan típusú ház volt, ahol a gyerekek a mindennapjaikat élték. Olaszország-szerte számos ilyen ház nyílt az elhivatott nővéreknek köszönhetően: Celestina Donati életében már tizennégy ház működött.

A kongregáció külföld felé nyitása 1985-re tehető: Olaszországon kívül Brazíliában, Nicaraguában, Kongóban és Nagykárolyban is vannak közösségeik. Az utóbbi helyen 2004 óta élnek nővérek, ahol családtípusú gyermekotthont és napközit működtetnek.

Celestina Donati Firenzében halt meg 1925. március 18-án. XVI. Benedek pápa 2008. március 30-án avatta boldoggá.

Istenünk, te Boldog Celestina nővér életével csodálatos példát adtál nekünk az Oltáriszentség iránti tiszteletre és a leginkább rászoruló kisgyermekek és fiatalok iránti odaadó anyai szeretetre. Engedd, hogy közbenjárására mindig bízni tudjunk az isteni gondviselésben, és így a keresztény igazság hiteles tanúi lehessünk.