Krisztus hiteles tanúiként a kicsinyekért és a szegényekért

Az évi hagyományos szerzetesi találkozó záró szentmiséjében három fiatal lépett közelebb Krisztushoz a piarista hivatás útján.

Zelles András piarista öregdiák szeptembertől megkezdi jelölt évét a budapesti Kalazantínum rendházban. A jelöltség a piarista képzés első szakasza, amely során egy szerzetesközösséghez csatlakozva ismerkedik meg a jelölt a piarista karizmával, szolgálattal és a rendalapító életével.

A szentmise előtt Morvai Gábor öltötte magára a piarista szerzetesek öltözékét, a reverendát, és ezzel megkezdi a noviciátust, amely a szerzetesi kezdeti képzés második szakasza. Ezalatt a novíciusok beavatást nyernek a szerzetesi életbe egy szerzetesi közösség tagjaként. „Ez a szertartás és a most következő év segítsen téged a szabad döntés meghozatalában, hogy jobban halld az Úr hangját és el tudj köteleződni az Úr követésére piaristaként” – mondta Zsódi Viktor tartományfőnök.

A szentmisében tette le első szerzetesi fogadalmát Turi Gellért. Jézus három meghatározással is azonosítja magát az evangéliumban, a gyermekekkel, a szegénység különböző formáival és a hiteles tanúkkal. Ez a három szól a piarista hivatásról, a kalazancius küldetésről is. „Szerény büszkeséggel mondjuk azt, hogy Kalazanci Szent József megtalálta számunkra a legjobb formáját Krisztus követésének. Erre hívunk Téged, erre küld téged a rendalapítónk” – fogalmazott szentbeszédében a tartományfőnök. A rendi közösség ad erőt és gazdagságot nekünk, hogy adni tudjunk a körülöttünk lévőknek.

Az elmúlt napokban azt hallhattuk egymás beszámolóiból, hogy ennek a világnak szüksége van a piarista hivatásokra. Igénylik a kicsinyek, a szegények, a fiatalok és a világ, hogy hiteles tanúkként ott legyünk mellettük. „Soha ne feledd el, hogy ennek a küldetésnek egyedüli középpontja Jézus Krisztus, aki értünk adta önmagát. Az eucharisztiában ezt ünnepeljük, ezt tesszük jelenvalóvá. Itt és most erre hívunk téged, és erre hív az Egyház, hogy ezt cselekedd az ő emlékezetére.” – zárta homíliáját Zsódi Viktor.

Az első fogadalommal veszi kezdetét a studentátus, amely egy hat évig tartó szakasz. Ezalatt a növendékek teológiai és pedagógia tanulmányokat végeznek a szerzetesközösség tagjaként.

A szentmise végén két szerzetesnek mondott köszönetet a közösség. Guba András 11 év után átadja a növendék magiszteri feladatokat Szakál Ádámnak. A több mint egy évtizedes szolgálatot Márkus Roland köszönte meg egykori mesterének, aki hűségesen és odaadóan vezette a növendékeket, akiket az Úristen a rendbe hívott.

Novícius magiszteri szolgálatától búcsúzott el 27 év után Lobmayer Imre. „Egy olyan novíciátusi év, amelyben te vezetted végig az embert, meghatározó az ember lelkének” – mondta Szakál Ádám. „Imádkozzatok tovább a növendékekért és értünk, akik most átvesszük tőletek e szolgálatokat.”

Végül Lobmayer Imre átadott egy kis dobozt utódjának, Keserű Györgynek, amelyben Boldog Casani Péter ereklyéje található, aki novícius magiszter volt Kalazancius korában. „Kérem őt, hogy imádkozzon érted és a rád bízottakért, adjon neked a Jóisten bölcsességet és szeretetet a rád bízottak iránt.”

Turi Gellért, Morvai Gábor és Zelles András bemutatkozása.

 

Zelles András, Turi Gellért és Morvai Gábor

Piarista Rend Magyar Tartománya

Képek: Csapó Viktória

Képes beszámoló